Skævt baghoved

Asymmetri og flade baghoveder:

Mange spædbørn er født med et skævt kranie. Det er fuldstændig normalt, da kraniet er opbygget af adskillige separate kranieknogler, som er ’designet’ til at modstå tryk og bevæge sig under fødselsprocessen. Skævheden vil som regel fortage sig i løbet af de første dage eller uger.


Hvis kraniet ikke retter sig i løbet af de første 3 uger, eller der begynder at danne sig et fladt eller skævt baghoved på spædbarnet, er det vigtigt at få det undersøgt. Det kan foregå hos sundhedsplejersken, en fysioterapeut, der behandler børn, en kiropraktor, der behandler børn, egen læge eller en ergoterapeut. Da spædbarnets kranie vokser hurtigt, er det vigtigt med en tidlig indsats, for at undgå en evt. tiltagende fladhed på barnets baghoved.Årsager til skævt eller fladt baghoved hos spædbørn:

Et spædbarns kranie er meget blødt. Derfor vil et konstant tryk på det samme punkt på kraniet gøre det fladt. Det kan opstå, hvis barnet har en favoritside at dreje sit hoved til, eller hvis det ligger helt lige med hovedet, og helst ikke vil dreje hovedet til nogen af siderne.


Siden sundhedsstyrelsen i 1992 lavede nye retningslinjer og anbefalede spædbørn at sove på ryggen for at undgå vuggedød, har hyppigheden af spædbørn med skævt/fladt baghoved været stigende. Nogle undersøgelser viser en stigning på op til 20 % af alle spædbørn ved 4 måneders alderen.


Det, at spædbarnet har en favoritside kan have flere årsager. Spædbarnet vil altid dreje hovedet efter lys, lyd, aktiviteter som legetøj, og de personer som omgiver det. En årsag kan være, at barnet ikke er stimuleret til at se til begge sider. En anden årsag kan være, at barnet har nedsat bevægelighed i nakken. Begge tilfælde kan gøre det vanskeligt, indimellem umuligt, at få barnet til at se til begge sider.


I sjældne tilfælde kan det skæve/flade baghoved have en alvorligere årsag såsom for tidlig sammenvoksning af kraniepladerne eller syns- og høreproblemer. For tidligt fødte børn, flerfødselsbørn og børn af førstegangs-mødre har øget risiko for at få et fladt/skævt baghoved.Hvordan stilles diagnosen skævt eller fladt baghoved hos spædbørn?

Kiropraktoren vil først spørge ind til graviditeten og fødslen. Dernæst spørges til den efterfølgende periode og til, hvor meget barnet ligger på maven, hvordan barnet håndteres, og hvad forældrene ellers har observeret og forsøgt.


Dernæst vil kiropraktoren undersøge kraniet og sikre sig, at kraniet udvikler sig normalt.


Ved undersøgelsen ser kiropraktoren på kraniet ovenfra, så man kan se næsen og ørerne samtidig. Ved et fladt baghoved vil baghovedet ofte være bredere end panden, ved et skævt baghoved vil der kunne ses et fladt område på den ene side af baghovedet. Øret og panden er ofte forskudt fremad på den flade side.


Derudover vil kiropraktoren undersøge bevægelsen i nakken, skuldrene og kravebenet, undersøge musklerne på halsen, om barnet er i stand til at dreje hovedet efter stimulering af synet og hørelsen.Behandling af skævt eller fladt baghoved hos spædbørn:

Hvis der ved kiropraktorens undersøgelse findes en nedsat bevægelighed i nakkens led, vil behandlingen rette sig mod at genoprette dette.


Hvis der ikke er nedsat bevægelse i nakkens led, men en stram nakkemuskel, henvises til børnefysioterapeut eller ergoterapeut.


Hvis der er normal bevægelighed af nakkens led og ingen stramme nakkemuskler rådgiver kiropraktoren forældrene på samme måde som efter en behandling.


Læg barnet på maven ofte, og så længe det signalerer behag derved. Det aflaster trykket på baghovedet og styrker nakkemuskulaturen, så barnet bedre selv kan dreje hovedet. Et barn på 4 uger skal helst ligge 20 minutter, sammenlagt, i døgnet.

Prioritér stimulering væk fra favoritsiden ved puslebordet, i barnevognen, sengen og andre steder, hvor barnet opholder sig over længere tid.

Barnet vil ofte dreje hovedet mod den person, det sover ved siden af. Sørg derfor for, at barnet ligger, så det vil dreje hovedet væk fra favoritsiden for at se personen.

Flaskebørn med skævt baghoved skal gerne vendes til den side, hvor de har favoritsiden væk fra forælderen, og derfor væk fra favoritsiden, når der gives flaske.


I tilfælde, hvor der er udtalt skævhed/fladhed kontaktes sundhedsplejersken, så forældrene får hjælp til en ekstra indsats eventuelt med hjælp fra kommunes ergo- eller fysioterapi.Hvad kan du selv gøre ved skævt eller fladt baghoved hos spædbørn?

Har barnet en begyndende skævhed eller fladhed, følg rådene ovenfor, vær ihærdig - selvfølgelig uden at barnet græder - det tager tid og træning.


Hvis barnet ikke er glad for at ligge på maven, så prøv at rulle et lille håndklæde sammen og læg det lige under armene , det kan indimellem gøre det lettere.Fremtidsudsigterne ved skævt eller fladt baghoved hos spædbørn:

Antallet af børn med skæve/flade baghoveder topper ved 4 måneders alderen, ved 6 måneders alderen kan mange spædbørn selv vende sig, og antallet aftager. Når børnene når 4 års alderen har 60 % normal hovedfacon.

Kilde: kiropraktorguide.dk