Persondatapolitik mm

Et af vores overordnede mål er, at opretholde det højeste niveau af faglig ekspertise for vores klienter – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Vi ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger.


Hvordan og hvorfor indsamles persondata:

Som kiropraktor autoriseret af Sundhedsstyrelsen er der journalføringspligt. Hos Vangede Kiropraktik & Sundhed benytter vi os af et elektronisk journalføringssystem, hvor der noteres person- og helbredsoplysninger, som er relevante ift dit behandlingsforløb. I din journal vil der desuden blive noteret fund ved undersøgelse, hvad og hvordan der behandles, en behandlingsplan og hvordan behandlingsforløbet udvikler sig.


Ifølge sundhedsloven er vi pålagt at opbevare din journal i mindst 10 år. Vi udleverer ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.Dine rettigheder:

I henhold til persondataforordningen, har du nogle rettigheder. De er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal.
  • Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke
  • Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.Opbevaringssikkerhed:

Vi har en databehandleraftale med det firma (KirCacs) der leverer vores elektroniske journalsystem. De sørger for at opbevare journalerne sikkert.


Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata. Vi kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.Deling af personoplysninger:

Vi må ikke dele de oplysninger vi har om dig med nogen uden dit samtykke. Ved første konsultation i klinikken beder vi dig udfylde en samtykkeerklæring, hvor du tilkendegiver hvem vi må hhv sende og modtage oplysning til og fra. Samtykket er gældende ét år og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.Cookies:

Vi benytter cookies til at forbedre indholdet af hjemmesiden. Vores cookies bruges kun anonymiseret til statistk. Vi benytter ikke cookies til markedsføring.


Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Kontakt:

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Vangede Kiropraktik & Sundheds behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:


Vangede Kiropraktik & Sundhed

Vangede Bygade 50, st tv

2820 Gentofte

kontakt@vangedekiropraktik.dk


Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk


Ønsker du som patient at klage over den behandling du har modtaget eller søge erstatning, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk. Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk


Hvis du oplever en utilsigtet hændelse (UTH) i forbindelse med dit besøg i klinikken, kan du finde mere info via denne hjemmside: HER

Du kan altid rette henvendelse til klinikken, hvis du har brug for hjælp til rapportering af en UTH.